شهاب بشیری

اسفند 1, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 40 تا 42) نتیجه استعداد

شغل مورد علاقه(قسمت ۴۰ تا ۴۲) نتیجه استعداد

در این مقاله، به نتیجه استعداد، نتیجه علاقه شدید و پرواز از عدد ۲ به ۳۰ می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می […]
بهمن 28, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 37 تا 39) قهرمان

شغل مورد علاقه(قسمت ۳۷ تا ۳۹) قهرمان

در این مقاله، به نتیجه دو بار قهرمانی، قدرت کلمات و به شانس ۵ درصد می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می توانید […]
بهمن 24, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 34 تا 36) میلیونر

شغل مورد علاقه(قسمت ۳۴ تا ۳۶) میلیونر

در این مقاله، به نتیجه فرد میلیونر و ورشکسته، اهمیت تکرار یا زمان و به دو باور مهم می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد […]
بهمن 21, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 31 تا 33) پشتکار

شغل مورد علاقه(قسمت ۳۱ تا ۳۳) پشتکار

در این مقاله، به نتیجه تصویر ذهنی و پشتکار، کسب رتبه ۲ از ۵۰۰ و رسیدن به ۲ میلیون دلار می پردازیم که شامل ۳ ویدیو […]