شهاب بشیری

مرداد 15, 1402
عادت‌ های افراد موفق

بهترین عادت‌ های افراد موفق کدامند؟

 بهترین عادت‌ های افراد موفق در این مقاله به بهترین عادت‌ های افراد موفق اشاره می کنیم و ۱۵ مورد را بیان می کنیم که با […]
تیر 27, 1402
تغییر عادت های ذهنی

مهمترین روشهای تغییر عادت های ذهنی کدامند؟

    مهمترین روشهای تغییر عادت های ذهنی کدامند؟ در این مقاله به مهمترین روش های تغییر عادت های ذهنی اشاره کردیم و به ۱۷ روش […]
تیر 17, 1402
شادترین آدمهای دنیا

۱۸ عادت شادترین آدم های دنیا کدامند؟

    ۱۸ عادت شادترین آدم های دنیا کدامند؟ در  این مقاله به تحقیقات انجام گرفته در خصوص عادت شادترین آدم های دنیا اشاره می شود […]
تیر 2, 1402
روش تغییر عادت

۱۳روش تغییر عادت که زندگی‌تان را متحول می کند؟

    ۱۳ روش تغییر عادت: در این مقاله به تحقیقات دانشمندانی می پردازیم که با روش‌ تغییر عادت زندگی افراد زیادی را متحول کرده اند […]