شهاب بشیری

خرداد 17, 1402
باورهای قدرتمند

چگونه باورهای قدرتمند بسازیم؟

چگونه باورهای قدرتمند بسازیم؟ تحقیقاتی که در زمینه ساخت باور انجام گرفته نشان می دهد که با ساخت باورهای قدرتمند می تواند شرایط مالی فرد را […]
اردیبهشت 27, 1402
تقویت ایمان و باور

تقویت ایمان و باور به روش دکتر شوارتز و بریستول

تقویت ایمان و باور موضوع تقویت ایمان و باور یکی از موضوعات مهم در زندگی است که می‌تواند بر روی کیفیت زندگی و عملکرد فردی و […]
اردیبهشت 11, 1402
عادتهای قدرتمند

چگونه عادتهای قدرتمند بسازیم؟

تعریف عادت عادت رفتاری است که به اندازه کافی تکرار شده و به شکل خودکار انجام گردد مزیت عادتهای قدرتمند دانشمندان می گویند عادتهای قدرتمند به […]
خرداد 5, 1398
شخصیت پولساز

چگونه شخصیت پولساز ما را پولدار می کند؟

چگونه شخصیت پولساز ما را پولدار می کند؟ شخصیت پولساز پولدارترین افراد دنیا تنها به علت داشتن توانایی پولدار نشدند بلکه آن‌ها شخصیت پولسازی و قدرتمندی […]