لایوهای رایگان شغل دلخواه

لایوهای رایگان شغل دلخواه

در این سلسه لایوها، ما به موارد مقدماتی شغل دلخواه می پردازیم، همچنین به ۵ روش تشخیص شغل دلخواه می پردازیم و در نهایت به تحقیق مارک الیبون در خصوص تشخیص شغل دلخواه می پردازیم و به موارد دیگری نیز شاره می کنیم  که امیدواریم با مشاهده این لایوها به نتایج خوبی دست یابید

تعداد لایوها ۳ عدد می باشد همچنین فایل صوتی هر لایو را جداگانه می توانید دانلود نمایید

مدت زمان کل لایوها ۳۰ دقیقه می باشد

برای مشاهده لایوها و دانلود فایل صوتی آنها، تنها کافی است ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید و از مطالب این لایوها رایگان استفاده نمایید