اسفند 1, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 40 تا 42) نتیجه استعداد

شغل مورد علاقه(قسمت ۴۰ تا ۴۲) نتیجه استعداد

در این مقاله، به نتیجه استعداد، نتیجه علاقه شدید و پرواز از عدد ۲ به ۳۰ می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می […]
بهمن 28, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 37 تا 39) قهرمان

شغل مورد علاقه(قسمت ۳۷ تا ۳۹) قهرمان

در این مقاله، به نتیجه دو بار قهرمانی، قدرت کلمات و به شانس ۵ درصد می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می توانید […]
بهمن 24, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 34 تا 36) میلیونر

شغل مورد علاقه(قسمت ۳۴ تا ۳۶) میلیونر

در این مقاله، به نتیجه فرد میلیونر و ورشکسته، اهمیت تکرار یا زمان و به دو باور مهم می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد […]
بهمن 21, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 31 تا 33) پشتکار

شغل مورد علاقه(قسمت ۳۱ تا ۳۳) پشتکار

در این مقاله، به نتیجه تصویر ذهنی و پشتکار، کسب رتبه ۲ از ۵۰۰ و رسیدن به ۲ میلیون دلار می پردازیم که شامل ۳ ویدیو […]
بهمن 17, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 19 تا 21) قدرت تلقین

شغل مورد علاقه(قسمت ۲۸ تا ۳۰) قدرت تلفین

در این مقاله، به نتیجه قدرت تلقین، وقتی مدیر ارشد بشم و ذهنت گاو چاق می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می توانید […]
بهمن 14, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 19 تا 21) معاون دانشگاه

شغل مورد علاقه(قسمت ۲۵ تا ۲۷) معاون دانشگاه

در این مقاله، به معاون دانشگاه، عدم اعتبار و یک جمله مالی خوب می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می توانید مشاهده نمایید […]

 

 

 

آموزش موفقیت شغلی و جذب ثروت

در این سایت می توانید شغل مورد علاقه خود را کشف کنید و از طریق آن به درآمد مناسب دست یابید