بهمن 7, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 19 تا 21) نابغه

شغل مورد علاقه(قسمت ۲۲ تا ۲۴) نابغه

در این مقاله، به نابغه شدن و فدرت روح و داستان فرد فقیری که ثروتمند شد می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می […]
دی 30, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 19 تا 21) انگیزه

شغل مورد علاقه(قسمت ۱۹ تا ۲۱) انگیزه

در این مقاله، به بررسی تاثیر انگیزه در زندگی و تحقیقات بین دو دسته از دانشجویان می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می […]
دی 23, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 16 تا 18) نظر خدا

شغل مورد علاقه(قسمت ۱۶ تا ۱۸) نظر خدا

در این مقاله، به نظر خدا در زندگی مان و زمان تنظیم شده خود می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می توانید مشاهده […]
دی 16, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 10 تا 12)- برکت و فروانی

شغل مورد علاقه(قسمت ۱۳ تا ۱۵) برکت و فراوانی

در این مقاله، به تاثیر برکت و فراوانی در زندگی و خیابان های پر از طلا می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می […]
دی 2, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت 10 تا 12)- رشد شخصیت

شغل مورد علاقه(قسمت ۱۰ تا ۱۲) رشد شخصیت

در این مقاله، به بررسی رشد شخصت و تاثیر آن در توسعه فردی شخص می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می توانید مشاهده […]
آذر 18, 1402
شغل مورد علاقه(قسمت ۶ تا ۹)- سال ثروت

شغل مورد علاقه(قسمت ۶ تا ۹) سال ثروت

در این مقاله، به بررسی سال ثروت و تاثیر آن در زندگی می پردازیم که شامل ۳ ویدیو می باشد که می توانید مشاهده نمایید ویدیو […]

 

 

 

آموزش موفقیت شغلی و جذب ثروت

در این سایت می توانید شغل مورد علاقه خود را کشف کنید و از طریق آن به درآمد مناسب دست یابید