چگونه با علم ثروت درآمد خود را افزایش دهیم؟

چگونه با علم ثروت درآمد خود را افزایش دهیم؟

علم ثروت

چگونه با علم ثروت درآمد خود را افزایش دهیم؟

علم ثروت

برای افزایش درامد خود می بایست با  علم ثروت آشنایی داشته باشیم وقتی به این علم اگاه باشیم دیگر نیازی به کار فیزیکی زیادی نداریم و از قدرت ذهن خود برای تحقق خواسته ها استفاده خواهیم کرد.

در این مقاله به ۸ روش قدرتمند اشاره شده است که با مطالعه این روشها ضمن بالا بردن اطلاعات خود، می توانید با اجرایی کردن این روشها درامد خود را افزایش دهید.

چه روشهایی وجود دارد که علم ثروت خود را افزایش دهیم؟

روشهای متعددی وجود دارد و هر اندازه ما دانش مالی خوبی داشته باشیم کمتر دچار بحران خواهیم شد و در اغلب مواقع سود خواهیم کرد

افرادی که دچار بحران مالی می شوند و در خظر فقر و قرض و ورشکستگی قرار دارند، بدلیل ذهن فقیر انهاست که این اتفاق برای انها می افتد و می بایست بتدریج بتوانیم با تسلط به علم ثروت، اطلاعات مالی خود را افزایش دهیم و در نهایت این اطلاعات منجر به اقداماتی می شود که درامد ما را افزایش خواهد داد.

۱- خواستن یکی از زاههای دستیابی به علم ثروت است

یکی راه های دستیابی به علم ثروت، خواستن است فردی که بخواهد می تواند به خواسته اش دست یابد

خواستن باید چنان قوی باشد و چنان اشتیاقی در درون شما ایجاد کند که شبها از اشتیاق ان نتوانید بخوابید و انقدر هدف در ذهنتان لذت بخش باشد که بطور خودکار برای تحقق ان گام بردارید

بسیار مهم است فقط رویاپرداز نباشیم و خواسته ما واقعی و قدرتمند باشد

از کجا بدانیم خواسته ما واقعی است؟

از خودمان بپرسیم اگر من به این خواسته برسم ایا واقعا از رسیدن به ان خوشحال خواهم شد؟

ایا این خواسته من واقعی است یا به خاطر دیگران می خواهم به آن برسم؟

ایا این خواسته به اندزاه کافی شور و اشتیاق در وجود من ایجاد می کند که حاضر باشم از خیلی از خواسته های دیگرم بگذرم؟

آیا برای رسیدن به این خواسته حاضرم بها پرداخت کنم؟

ایا زنده ماندن به اندازه کافی برایم مهم است که به خواسته ام برسم یا امید زیادی به اینده ندارم؟

ایا خواسته ام انقدر قوی هست که بعد از دستیابی به ان برنامه ای برای ادامه ان مسیر داشته باشم یا فقط می خواهم به خواسته برسم؟

چقدر حاضرم زمان بگذارم و مهارت کسب کنم تا به ان خواسته برسم؟

و سوالات دیگری که سبب می شود بفهمید که ایا واقعا در مسیر درستی هستید یا اینکه فقط جوگیر شدید و خواسته فرد دیگری را می خواهید براورده کنید

وقتی به این سطح از اگاهی برسید شما به علم ثروت و دانش پول دست یافتید و در حقیقت با این دانش مطمینا در مسیر بسیار موفقتر عمل خواهی کرد.

علم ثروت

۲- انجام کارهای ترسناک راه دیگر دستیابی به علم ثروت است

افراد ثروتمند بخوبی از این موضوع آگاهند و می دانند ریسک کردن و ورود به کارهایی که ترس در انها ایجاد می کند، فرصت خوبی برای رشد شخصیت و پولدار شدن انهاست و با همین عامل به علم ثروت و پول می توان دست یافت و ثروتمند شد.

افراد ثروتمند ذهن فعال و پویایی دارند و تمام تمرکزشان روی خواسته هایشان است.

مهم نیست در مسیر به چه مانعی برخورد می کنند و مهم نیست ان مانع چه مقدار ترسناک باشد انها با عبور از ان موانع شخصیتی قدرتمند را در وجود خود ایجاد کرده و یک موقعیت پولساز را برای خود ایجاد می کنند

انها دنبال انجام کارهایی هستند که از نظر دیگران شاید غیرممکن و ترسناک باشد ولی این افراد بارها به خودشان ثابت کرده اند که می توانند و این من می توانم ها بتدریج سبب شده است که این افراد کارها و اقداماتی را انجام دهند که همه را حیرت زده کرده و خودشان را ثروتمند کنند.

چگونه شجاع باشم؟

به این سوالات پاسخ دهید

من از چه چیزی می ترسم؟

چگونه می توانم از یک موقعیت ترسناک پول خلق کنم؟

چگونه کاری که از نظر دیگران غیرممکن است را به انجام برسانم؟

ایا اگر بترسم و  اقدامی نکنم در اینده ثروتمند خواهم شد؟

چگونه می توانم اتش اشتیاق را در درونم انقدر زیاد کنم که حتی با وجود ترس هم اقدام کنم و درامد خود را افزایش دهم؟

و سوالات دیگری که سبب می شود ما به این اگاهی برسیم که موانع و موقعیتهای ترسناک برای رشد من امده اند و من به این توانایی رسیدم که خودم را تغییر دهم و با وجود ترس اقدام می کنم و درامد خودم را افزایش خواهم داد.

علم ثروت

۳- بخشش راه دیگر دستیابی به علم ثروت است

یکی دیگر از راههای دست یابی به علم ثروت، بخشش است

فردی می تواند ببخشد که قلب بزرگی داشته باشد فردی که باور داشته باشد که هر اندازه ببخشد به او بازخواهد گشت.

فردی می بخشد که رسالت بزرگی داشته باشد و در مسیر رسیدن به خواسته های خود می بخشد،

فردی می تواند ببخشد که اول توانایی خلق ثروت را در وجود خود ایجاد کرده است و یا باور کند که می تواند ثروت خلق کند

این گونه افراد چون ایمان قدرتمندی را در وجود خود احساس می کنند در زمانهایی که نیاز به کمک احساس شود و انها بدانند که می توانند کمک کنند کمک خواهند کرد

علم ثروت

ایا بخشش فقط بخشش مالی است؟

مطمینا خیر، ولی مهمترین ان شاید بخشش مالی باشد چرا که زمانیکه شما به هر فردی کمک کنید می بایست ثروتمند باشید تا از لحاظ مالی بتوانید به ان افراد کمک کنید پس داشتن ثروت و ثروتمندی کاملا امری ضروری و مهم است و باید به این فکر کنیم که ما چگونه می توانیم ثروتمند شویم و چه راههایی برای دستیابی به علم ثروت وجود دارد که سبب ثروتمند شدن ما می گردد

وقتی در مسیر قرار گرفتیم می توانیم ببخشیم

پس بخشش حتی می تواند در ابتدا غیر مالی باشد؟

بله در ابتدای مسیر که افراد درامدی ندارند می توانند ابتدا سپاسگذار چیزهایی باشند که هم اکنون دارند شاید وسایل وابزارهایی داشته باشند حتی در حد موبایل یا کامپیوتر و…. و شاید داشتن سرپناهی که می توانند در ان زندگی کنند و شایدهم داشتن پدر و مادر  خوبی که تا کنون هزینه های انها را پرداخت نموده است

و ابتدا سپاسگزار همین داشته های خود باشند وقتی سپاسگزار همین داشته ها باشید بتدریج جریانی از نعمت و ثروت را به سمت خود سرازیز خواهی کرد شاید این نعمتها مالی باشد و شاید هم ایده های باشند که با اجرای انها شما را به درامدی برساند که قادر به بخشش مالی هم باشید

پس یکی از راهها سپاسگزاری اسنت که در نهایت منجر می شود که شما می توانید ببخشید چون ایده های را دریافت خواهی کرد که اجرای انها سبب جاری شدن پول به زندگیتان خواهد شد و در ان زمان است که می توانید کمک مالی داشته باشید

حتی بخشش می تواند بخشیدن افرادی باشد که با انها در ستیز و مجادله هستید وقتی درون خود را از هر انچه که بدی است پاک می کنید وقتی خداوند را به اندازه کافی باور داشته باشید ان زمان است که شما قلب بزرگی خواهی داشت که هم قادر به تولید ثروت خواهی بود و هم ابتدا به خودت خواهی بخشید بعد به خانواده  و نزدیکان خود و بعد افرادی که می دانید اگر به انها ببخشید رسالت خود را انجام خواهی داد.

ایا بخشش شما سبب ثروتمند شدن ان افراد خواهد گشت؟

خیر، قرار نیست شما به فردی کمک کنید و ان فرد ثروتمند شود ان افراد تا زمانی که خودشان نخواهند، ثروتمند نخواهند شد و شما می بایست به خاطر خودتان ببخشید تا بتوانید به علم ثروت دست یابید، تا سخاوت خود را نشان دهید، تا خداوند را باور کنید، تا از وابستگی به پول رهایی یابید.

وقتی از وابستگی به پول رهایی یافتید ان زمان است که ایده های ثروت ساز را دریافت خواهی کرد که سبب افزایش درامد و بهبود زندگی شما خواهد شد.

حتی می توانید کاری کنید که در زندگی دیگران تاثیر گذار باشید مثلا وقتی شرکتی را تاسیس می کنید در حقیقت انگار بخشش انجام داده اید شما هم خودتان پول بدست می اورید و هم ان افراد برای شما کار می کنند تا ثروتمند شوید و از طرفی ان افراد بواسطه رشد کسب  و کار شما، درامدی را کسب می کنند و از بیکاری رهایی می یابند و حتی شاید تجربه ای بدست اورند که از طریق ان تجربه قادر خواهند بود بعدها برای خود کار کنند و دست به  ارزش افرینی بزنند.

پس همانطور که مشاهده کردیم راههای زیادی وجود دارد که ما به علم ثروت دست یابیم و بخشنده باشیم و از این طریق سبب گسترش جهان و کمک به خود خواهیم شد و به جایی خواهیم رسید که یک اثر از خودمان به جای خواهیم گذاشت

۴- داشتن هدف راهی مهم برای افزایش علم ثروت

تحقیقات دانشگاه هاروارد  نشان می دهد که بیش از ۹۷ درصد افراد اهداف مکتوب و اصولی ندارند و تنها ۳ درصد از افراد هستند که هدفگذاری صحیحی انجام می دهند همان افراد نیز جزو افراد ثروتمند محسوب می شوند

چرا هدفگذاری مهم است؟

داشتن هدف به ما انگیزه می دهد که به انچه که در اینده منتظر ماست با قدرت دست یابیم وقتی هدفی نباشد انگیزه زنده ماندن و امید در ذهن ما نابود خواهد شد و به همین دلیل است اکثر افراد یک زندگی یکنواخت و معمولی دارند و مدام از شرایط و وضعیت اقتصادی خود گله و شکایت می کنند.

وقتی ما هدف داشته باشیم دیگر زندگی ما یکنواخت نخواهد بود قدرت و انگیزه ما چندین برابر خواهد شد و در نتیجه دست به کارهایی خواهیم زد که همه را حیرت زده خواهیم کرد و از نظر دیگران شاید این اقدام ما غیر ممکن باشد

این قدرت داشتن هدف در زندگی است.

مهمترین عامل هدفگذاری چیست؟

مهمترین عامل هدفگذاری داشتن چرایی و دلیل زندگی است، فردی که هدف داشته باشد و چرایی ان مشخص باشد مطمینا قدرت تحقق و به نتیجه رساندن خواسته های خود را دارد.

برای اینکار می توان این سوالات را از خود پرسید؟

چرایی زندگی من چیست؟

چرا می خواهم به هدفم دست یابم؟

چه چیزی برای من اینقدر مهم است که حاضرم از هر موانعی عبور کنم تا خودم را به ان هدف برسانم؟

چه چیزی است که قدرت اشتیاق را در من چنان زنده می کند که صبح ها با شور و اشتیاق برای تحقق ان گام برمی دارم؟

مهمترین فرد در زندگی ام کیست که حاضرم به خاطر او دست به هر اقدامی بزنم؟

به این سوالات پاسخ دهید و غول درون خود را ازاد کنید وقتی غول درون شما ازاد شد دیگر نیازی به هول دادن و انگیزه دادن ندارید، شما بصورت خودکار برای تحقق خواسته هایتان گام برخواهی داشت

پس داشتن هدف یکی از مهمترین موضوعات در دستیابی به علم ثروت است

علم ثروت

۵- مدیریت پول راه دیگر دستیابی به علم ثروت است

برای اینکه ذهنی ثروتمند و خلاق داشته باشیم و به علم ثروت دست یابیم می بایست راه مدیریت کردن پول را هم بیاموزیم و بدانیم که کجا باید هزینه کنیم و کجا می بایست هزینه نکنیم.

ما به هر اندازه ثروتمند باشیم باز نمی توانیم تمام کالاها و وسایل بازار را  خریداری کنیم و حتی اگر بتوانیم این کار را بکنیم انگار به پول بی احترامی کردیم و برای ان ارزش قایل نشدیم

وقتی برای پول ارزش قایل نشویم پول هم از ما فرار خواهد کرد ولی زمانی انرا ارزشمند دانستیم و مهارت حفظ پول را اموختیم ان زمان است که بتدریج قادر خواهیم بود که بتدریج ان پول را سرمایه گذاری کنیم و درامد غیر فعال ایجاد کنیم و در نهایت کاری کنیم که سریعتر ثروتمند شویم.

ثروتمند شدن فرایندی دارد که می بایست این فرایند را رعایت کنیم تا به علم ثروت و به استقلال مالی دست یابیم

چگونه بدانیم که ایا پولمان را مدیریت می کنیم یا نه؟

برای اینکار به این سوالات پاسخ دهید

ایا من هم اکنون پس اندازی دارم؟

دارایی های من به چه میزان است و ایا اگر به همین طریق پیش روم در چند سال اینده به استقلال مالی خواهم رسید یا نه؟

ایا قدرت حفظ کردن پول را دارم یا خیلی سریع پولم را خرج میکنم؟

ایا برنامه ای برای اینده خود دارم و خواسته ای دارم که به خاطر دستیابی به ان پولی را پس انداز کنم؟

چقدر اهدافم برایم مهم هستند که در حال حاضر پولم را بسادگی خرج نکنم و برای اهدافم کنار بگذارم؟

چگونه می توانم با همین شرایط موجود هم مهارت مدیریت پول را اجرا کنم؟

و خیلی سوالات دیگری که سبب می شود هوشیار باشیم  و اگاهانه پولمان را مدیریت کنیم تا هر چه سریعتربه استقلال مالی دست یابیم.

۶- شخصیت راه دیگر دستیابی به علم ثروت است

شخصیت یکی از مهمترین روشها برای دستیابی به علم ثروت است

در حقیقت زمانی ما به هر موفقیتی دست میابیم که لیاقت رسیدن به ان را در وجود خود ایجاد کنیم و این همان ساختن شخصیت مان است

خیلی از افراد هستند که فکر می کنند اگر پول زیادی یک دفعه بدست اورند یا ارثی به انها برسد انها ثروتمند خواهد شد درحالیکه اینطور نیست ما تا زمانیکه شخصیتی ثروتمند را در وجود خود ایجاد نکنیم هرگز ثروتمند نخواهیم شد و این باور را باید اصلاح کنیم که اگر من پول زیادی در اختیار داشتم اگر سرمایه اولیه زیادی داشتم اگر پارتی داشتم و اگر شانس داشتم ثروتمند خواهم شد

ما می بایست بتدریج شخصیت فردی ثروتمند را در خود ایجاد کنیم و کاری کنیم که لیاقت رسیدن به جایگاهی که دوست داریم را داشته باشیم در ان صورت است می  توانیم که به استقلال مالی دست یابیم.

چگونه شخصیت خود را بسازیم؟

شخصیت ما در دوران کودکی بواسطه طرز برخورد دوستان و پدر و مادر و جامعه شکل گرفته  و اگر در جایی بزرگ شدیم که سبب رشد شخصیتمان شده است و افکار ثروت ساز را در ما ایجاد نموده اند، پس مطمینا الان شرایط متفاوتی داشتیم  و الان انقدر دارایی داشتین که دیگر نگران نباشیم.

هر چند الان هم دیر نیست و می توانیم بتدریج روی باورها و عادتهای خود کار کنیم و  بتدریج شخصیتی را در خود ایجاد کنیم که جذب کننده پول و ثروت به سمت ما باشد

شخصیتی که قادر باشد ما را به هر موفقیتی که دوست داریم برساند شخصیتی که پول و ثروت و روابط خوب  و … را برای ما به ارمغان اورد

و لازمه این کار زمان گذاشتن و پرداخت بهاست وقتی زمان بگذاریم و روزانه حداقل یک ساعت را صرف خودشناسی خود کنیم وعادتها و باورهای افراد ثروتمند و موفق را در خود ایجاد کنیم بایستی منتظر اتفاقات بزرگی در زندگیمان باشیم.

جمله انگیزشی

۷- دست کشیدن از تعصبات قدیمی راه دیگر دستیابی به علم ثروت است

خیلی از افراد هستند چنان به اعتقادات قدیمی خود چسبیده اند که راه ورود به ثروت را در زندگی خود مسدود کرده اند.

در حقیقت انها  با این باور زندگی می کنند که با همان اطلاعات و روشهای قدیمی می توانند ثروتمند شوند

اگر اینطور بود که تا حالا این اتفاق می افتاد

تعصبات و باورهای گذشته ما مانع رشد ما خواهند شد و اجازه موفق شدن را به ما نخواهند داد

انشتین جمله قشنگی می گوید: اگر همان کاری را انجام دهید که قبلا انجام می دادید به همان نتایجی می رسید که قبلا رسیدید

پس باید باور کنیم برای رسیدن به چیزی جدید می بایست کاری جدید را انجام دهیم وقتی دست از تعصبات گذشته برمی داریم ان زمان است که به ذهن خود اجازه می دهیم افکار جدید و باورهای جدید را بپذیرد ان زمان  است که بتدریج زندگی ما شروع به تغییر کردن خواهد کرد

چه سوالاتی برای رهایی از باورهای گذشته از خود بپرسیم؟

من روی چه موضوعاتی تعصب دارم و ایا تا کنون از این تعصبات به نتیجه رسیدم؟

ایا اگر با همان تعصبات و باورهای گذشته ادامه دهم ده سال بعد از لحاظ مالی شرایط بهتری خواهم داشت یا نه؟

ایا هم اکنون احساس خوبی نسبت به عقاید کنونی ام دارم یا نه و ایا می بایست انها تغییر دهم؟

چه افرادی را در اطرافم می شناسم که انعطاف پذیر بوده اند و دست از تعصبات و باورهای منفی خود برداشتند و الان موفق هستند؟

دوست دارم به چه خواسته ای برسم و ایا با همین باورها به انها دست خواهم یافت یا می بایست باوری را تغییر دهم؟

چه منابعی را مطالعه کنم تا علم ثروت خود را افزایش دهم و دست به تغییر خودم بزنم؟

الگوهای موفق در ذهن من چه افرادی هستند و انها چه باورها و عقایدی داشتند؟

علم ثروت

۸- تغییر فعالیتهای روزانه راه دیگر دستیابی به علم ثروت است

ما هر روز در حال انجام یکسری کارهایی هستیم که در نهایت مجموع همین کارها سبب تغییر زندگی ما خواهد شد

خیلی ها به دنبال یک قرص موفقیت هستند که یک شبه به ثروت دست یابند حال انکه چنین قرصی تاکنون ساخته نشده است

ثروتمند شدن حاصل انجام کارها و اقدامات کوچک و روزانه است

همین کارهای کوچکی که روزانه انجام می دهیم شاید به ظاهر کم اهمیت باشند اما پس از طی مدت زمانی اثر مرکب انها تغییرات زیادی در زندگی ما ایجاد خواهد کرد.

ما می بایست از فعالیتهای روزانه خود اگاه باشیم تا بتوانیم پیش بینی کنیم که ایا اگر به همین روند ادامه دهیم می توانیم ثروتمند شویم یا اینکه در مسیر درستی نیستیم

هر اندازه از کارهای روزانه خود اگاه باشیم بیشتر می توانیم روی بهتر شدن زندگیمان تمرکز داشته باشیم.

چگونه بفهمیم  کارهای روزانه ما در جهت ثروتمند شدنمان است؟

برای این کار می بایست این سوالات را از خود بپرسیم

امروز چه کاری برای بهتر شدن زندگی ام انجام دادم؟

امروز برای مهمترین اهدافم چه کاری انجام دادم؟

هم اکنون از لحاظ مالی در چه شرایطی قرار دارم و اگر به همین روند ادامه دهم در اینده شرایط مالی ام به چه صورت خواهد بود؟

ایا امروز برای هدف اصلی ام مطالعه ای کردم؟ اموزشی دیده ام؟

از چه افرادی می توانم کمک بگیرم که کارهای روزانه ام را سریعتر انجام دهم؟

چه کارهایی را باید حذف کنم که مانع رسیدن من به خواسته ام می شوند؟

با  چه افرادی ارتباط برقرار کنم و چه افرادی را از زندگی ام حذف کنم تا به فردی موفق تبدیل شوم؟

ایا هم اکنون در حال انجام کاری هستم که مر ابه مهمترین هدفم می رساند؟

و سوالاتی که سبب می شود ذهن ما را هوشیار کند که ایا واقعا در مسیر درستی هستیم؟ ایا واقعا کارهای روزانه ما در جهت مهمترین هدف زندگیمان است؟

و اینها بتدریج سبب می شود هوشیار شویم و کارهای روزانه خود را مطابق با خواسته های خود تنظیم کینم

وقتی ورودی را بخوبی کنترل کنیم خروجی نیز مطابق با همان ورودی تغییر خواهد کرد.

علم ثروت

نتیجه گیری

ما به ۸ روش  برای دستیابی به علم ثروت اشاره کردیم که با بکارگیری این روشها قادر خواهیم بود که ضمن اینکه دانش مالی خود را افزایش دهیم بلکه با ایده هایی که در همین حین دریافت خواهیم کرد درامد خود را بخوبی افزایش خواهیم داد.

اگر می خواهید به فردی ثروتمند و ارزش آفرین تبدیل شوید می بایست دانش کسب ثروت را بیاموزید و ایده های خود با قدرت اجرا نمایید و این ۸ روش به شما کمک خواهد کرد که اطلاعاتتان بخوبی افزایش دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 5 =

There are no products

تبریک به شما به عنوان یک فرد مثبت و ارزشمند