شهاب بشیری

مهر ۲۲, ۱۳۹۶
شهاب بشیری

اصلاع عادتها و باورها(قسمت سوم)

اصلاح عادتها و باورها(قسمت سوم) اصلاح عادتها و باورهای خود(قسمت سوم) در ویدیو قبلی اشاره شده بود که لیست باورهای خود را بنویسید شاید این باورها […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۶
شهاب بشیری

اصلاع عادتها و باورها(قسمت دوم)

اصلاح لیست عادتها و باورها(قسمت دوم) اصلاح عادتها و باورهای خود(قسمت دوم) در ویدیو قبلی اشاره شده بود که لیست باورهای خود را بنویسید شاید این […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۶
عادتهای ثروت ساز

چگونه عادتهای ثروت ساز و قدرتمندی را در خود ایجاد کنیم؟

چگونه عادتهای ثروت ساز و قدرتمندی را در خود ایجاد کنیم؟ عادتهای ثروت ساز اکثریت قریب به اتفاق افراد ثروتمند به طور تصادفی یا شانس ثروتمند […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶
شهاب بشیری

نوشتن لیست عادتها و باورها(قسمت اول)

نوشتن لیست عادتها و باورها(قسمت اول)     لیست عادتها و باورهای خود(قسمت اول) در این ویدیو اشاره شده که لیست باورهای خود را بنویسید شاید […]
There are no products

تبریک به شما به عنوان یک فرد مثبت و ارزشمند