شهاب بشیری

آبان ۱, ۱۳۹۶
شهاب بشیری

اصلاح عادتها و باورها(قسمت ششم)- قبولی دانشگاه

اصلاح عادتها و باورها(قسمت چهارم)   اصلاح عادتها و باورهای خود(قسمت چهارم)- قبولی دانشگاه- احساس خوب در این ویدیو اشاره شده که داشتن احساس خوب چقدر […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۶
شهاب بشیری

اصلاح عادتها و باورها(قسمت پنجم)- شانس

اصلاح عادتها و باورها(قسمت چهارم) اصلاح عادتها و باورهای خود(قسمت چهارم)- شانس در این ویدیو اشاره شده که چرا داشتن شانس اینقدر در موففیت ما تاثیرگذار […]
مهر ۲۶, ۱۳۹۶
ثروت آفرینی

چگونه با ثروت آفرینی درآمد خود را افزایش دهیم؟

چگونه با ثروت آفرینی درآمد خود را افزایش دهیم؟ ثروت آفرینی ثروت آفرینی به روشهای مختلفی بدست می آید . روشهای متعددی برای جمع اوری ثروت […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۶
شهاب بشیری

اصلاع عادتها و باورها(قسمت چهارم)- شک و تردید

اصلاح عادتها و باورها(قسمت چهارم) اصلاح عادتها و باورهای خود(قسمت چهارم)- شک و تردید در این ویدیو اشاره شده که چرا افراد به اهدافشان نمی رسند […]